Tại Hà Nội: từ ngày 07/3-04/4/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07/3-04/4/2020
Địa điểm: Số 23 Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 23 Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại liên hệ: bà Trương Thị Minh Hiền 0935115566.

Tại Hà Nội: từ ngày 30/5-28/6/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 30/5-28/6/2020
Địa điểm: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại liên hệ: ông Nguyễn Văn Minh 0888 52 55 66.