Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 28/3-26/4/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 28/3-26/4/2020
Địa điểm: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Kim Nguyễn 0913764776.

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 30/5-08/6/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 30/5-08/6/2020
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Mận 0919650789

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 06/6-28/6/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 06/6-28/6/2020
Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. , điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh 0938437979