Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 28/3-26/4/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 28/3-26/4/2020
Địa điểm: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Kim Nguyễn 0913764776.