TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực Tp. HCM tháng 7-10.2020

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 21-30/8/2020Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 21-30/8Địa điểm: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.Hồ sơ đăng ký gửi về: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. , điện...

TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực phía Bắc tháng 7-10.2020

Tại Quảng Ninh: từ ngày 18/7-16/8/2020Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 18/7-16/8Địa điểm: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh , điện thoại liên hệ: 0983462183 Tại Thanh Hóa: từ ngày...

TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực Miền Trung tháng 7-10.2020

Tại Thừa Thiên Huế: từ ngày 11/7-01/8/2020Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 11/7-01/8/2020Địa điểm:  Số 1 Hà Huy Tập, Tp. Thừa Thiên Huế .Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 1 Hà Huy Tập, Tp. Thừa Thiên Huế , điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh 0938439979 ....