Hồ sơ gia nhập LĐ Yoga Việt Nam

Hồ sơ gia nhập Liên đoàn Yoga Việt Nam gồm có: a) Đối với hội viên tổ chức: – Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu); – Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; – Danh sách lãnh đạo chủ chốt của...
LIÊN ĐOÀN YOGA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN YOGA VIỆT NAM

Ngày 14/12/2016 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Yoga Việt Nam đã được tổ chức và thông qua quy chế thống nhất thành lập Liên đoàn Yoga Việt Nam khóa 1 (2016-2021) Ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Trưởng ban vận động thành lập Liên đoàn Yoga...