Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /var/www/vhosts/vyf.org.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5049
Hồ sơ gia nhập LĐ Yoga Việt Nam | Liên đoàn Yoga Việt Nam

Hồ sơ gia nhập Liên đoàn Yoga Việt Nam gồm có:

a) Đối với hội viên tổ chức:

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức tham gia Liên đoàn;

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn.

b) Đối với hội viên cá nhân:

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn;

– 01 bản CMND photo, 2 ảnh 35×45.

Lệ phí gia nhập: 10,000,000 đ/ hội viên tổ chức

Phí thường niên: 5,000,000 vnđ/hội viên (đóng từ năm thứ 2)

Lệ phí gia nhập: 1,000,000 vnđ/hội viên cá nhân

Phí thường niên: 500,000 vnđ/hội viên (đóng từ năm thứ 2)

Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Email: vyf.info@vyf.org.vn

Điện thoại: 0243-7337509; 0242-2380666; 0389713060

Mẫu đơn cho tổ chức: