Cơ sở tập luyện Yoga phải có giấy chứng nhận tập huấn

Cơ sở tập luyện Yoga phải có giấy chứng nhận tập huấn

Từ ngày 1/1/2017 tới đây các cơ sở tập luyện và thi đấu Yoga phải xuất trình được Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn do cơ quan tổ chức tập huấn cấp, có giá trị trong 5 năm kể từ ngày cấp. Đó là một trong những nội dung qui định tại Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL của...