ĐIỀU LỆ GIẢI YOGA THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2018

ĐIỀU LỆ GIẢI YOGA THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2018

I. Mục đích:- Thúc đẩy phong trào tập luyện Yoga trong Thanh – thiếu niên, học sinh, tập hợp Thanh – Thiếu niên vào các hoạt động vui tươi, lành mạnh;- Góp phần đẩy mạnh phòng trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động đông đảo thanh, thiếu...
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn HLV Yoga của Liên đoàn Yoga Việt Nam:+ Tại Tp. Nha Trang: từ 19/5/2018 đến 27/5/2018+ Tại Hà Nội:- Từ 26/5/2018 đến 24/6/2018 (vào thứ 7 và Chủ nhật các ngày trong tuần);- Từ 16/6/2018 đến 15/7/2018 (vào thứ 7 và Chủ nhật...