Thông báo tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn HLV Yoga của Liên đoàn Yoga Việt Nam:
+ Tại Tp. Nha Trang: từ 19/5/2018 đến 27/5/2018
+ Tại Hà Nội:- Từ 26/5/2018 đến 24/6/2018 (vào thứ 7 và Chủ nhật các ngày trong tuần);
– Từ 16/6/2018 đến 15/7/2018 (vào thứ 7 và Chủ nhật các ngày trong tuần);
+ Tại Tp. HCM: Từ 02/6 đến 1/7/2018 (vào thứ 7 và Chủ nhật các ngày trong tuần);