Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm HD phương pháp Yoga Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm HD phương pháp Yoga Việt Nam

1. Chức năng của Trung tâm Trung tâm Hướng dẫn phương pháp yoga Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên đoàn yoga Việt Nam có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch của Liên đoàn Yoga Việt Nam. Là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài...

Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ Huấn luyện viên Yoga tại Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam thông báo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ Huấn luyện viên Yoga tại Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh Lớp tại Tp. Hải Phòng Thời gian tổ chức từ 8h00 – 16h30 các ngày từ ngày 15/12/2018 đến 13/01/2019 Địa điểm: 184 Quang Trung,...