Tại Hà Nội: từ ngày 24/2-30/3/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 24/2-30/3/2019

Địa điểm: Tầng 3, số 23 Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội

Hồ sơ đăng ký gửi về: Tầng 3, số 23 Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại lien hệ: Ms. Hương 0972517533

Tại Hà Nội: từ ngày 06/4-05/5/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 06/4-05/5/2019

Địa điểm: Tầng 3 – Số 196 Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội. 

Hồ sơ đăng ký gửi về: Tầng 3 – Số 196 Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội , điện thoại liên hệ: Lương Hồng Nhung 0974.069.289

Tại Việt Trì: từ ngày 09/3-07/4/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 09/3-07/4/2019

Địa điểm: Số 1 đường Đại Nải, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 1 đường Đại Nải, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, điện thoại liên hệ: Ms. Phượng 0976206666.