Liên Đoàn Yoga Việt Nam Thông Báo:
Tổ chức lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận Trọng Tài Quốc Gia môn Yoga năm 2019
Thời gian: 8/7 đến ngày 12/7/2019
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc Gia tại Đà Nẵng ( Số 43 Dũng Sĩ Thanh Khê . Quận Thanh Khê TP Đà Nẵng)