Tổ chức lớp tập huấn HLV Yoga cho người nước ngoài
Thời gian: Từ ngày 8/7 đến ngày 11/7/2019
Địa điểm : Tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng