Căn cứ QĐ số 54/QĐ-LĐYVN ngày 27/6/2019 của Liên đoàn Yoga Việt Nam, lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận người nước ngoài đủ điều kiện chuyên môn giảng dạy Yoga tại Việt Nam được tổ chức từ 8-11/7/2019 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng do Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng tổ chức thực hiện.