Căn cứ QĐ số 50/QĐ-LĐYVN ngày 19/6/2019 của Liên đoàn Yoga Việt Nam, lớp tập huấn trọng tài Quốc gia môn Yoga Việt Nam được tổ chức từ 8-12/7/2019 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc Gia Đà Nẵng do Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng tổ chức thực hiện.

Lễ Khai giảng lớp Tập huấn trọng tài Quốc gia môn Yoga năm 2019 đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng, Đại diện Liên đoàn Yoga Việt Nam và các huấn luyện viên Yoga trên cả nước tham gia lớp tập huấn.