Bế giảng và trao chứng nhận cho lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài đủ chuyên môn giảng dậy yoga tại Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng ngày 11/7/2019.

Lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài đủ chuyên môn giảng dậy yoga tại Việt Nam được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 7 năm 2019.