Tại Hà Nội từ 27/7-04/8/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 27/7-04/8/2019

Địa điểm: tầng 31, tòa A3 Ecolife, số 58 Tố Hữu, Hà Nội

Hồ sơ đăng ký gửi về: tầng 31, tòa A3 Ecolife, số 58 Tố Hữu, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Ms. Yến 0963002228

Tại Hà Nội từ 03/8-24/8/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 03/8-24/8/2019

Địa điểm: Tầng 3 số 91 Phùng Hưng, Hà Nội

Hồ sơ đăng ký gửi về: Tầng 3 số 91 Phùng Hưng, Hà Nội , điện thoại lien hệ: Ms. Quỳnh 0938437979