Tại Tp. Hồ Chí Minh từ 07/9-06/10/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07/9-06/10/2019

Địa điểm: Trung tâm TDTT quận 10, số 9 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm TDTT quận 10, số 9 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ CHí Minh. , điện thoại lien hệ: Ông Nguyễn Văn Phương 0908361989

Tại Khánh Hòa từ 14/9-13/10/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 14/9-13/10/2019

Địa điểm: Văn phòng Báo Người Lao Động, số 6 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Hồ sơ đăng ký gửi về: Văn phòng Báo Người Lao Động, số 6 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa , điện thoại lien hệ: Ông Trần Đức Hưng 0708329007

Tại Tp. Hồ Chí Minh từ 07/9-16/9/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07/9-16/9/2019

Địa điểm: 65/3/4 Đường Trần Văn Dư, P.13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Hồ sơ đăng ký gửi về: 65/3/4 Đường Trần Văn Dư, P.13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại lien hệ: Nguyễn Thị Khánh Vân 0944630606, 0369955668

Tại Tp. Hồ Chí Minh từ 21/9-13/10/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 21/9-13/10/2019

Địa điểm: 7A/15 Thành Thái Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Hồ sơ đăng ký gửi về: 7A/15 Thành Thái Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại lien hệ: Ms. Tâm 0938979578