Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 02/11-01/12/2019

Địa điểm: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hồ sơ đăng ký gửi về: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội , Nguyễn Văn Minh: 0888625566