TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV yoga Khu vực Hà Nội tháng 12 năm 2019

Tại Hà Nội từ 16/12-25/12/2019 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 16/12-25/12/2019 Địa điểm: Tầng 3, số 35 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký gửi về: Tầng 3, số 35 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội , điện thoại liên hệ: Ms. Thắm 0912689983 Tại Hà Nội từ...