Tại Hà Nội từ 16/12-25/12/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 16/12-25/12/2019

Địa điểm: Tầng 3, số 35 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Tầng 3, số 35 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội , điện thoại liên hệ: Ms. Thắm 0912689983

Tại Hà Nội từ 14/12/2019-12/01/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 14/12/2019-12/01/2020

Địa điểm: M04-L21 Biệt Thự An Khang, Khu đô thị Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký gửi về: M04-L21 Biệt Thự An Khang, Khu đô thị Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội , điện thoại liên hệ: Ms. Yến 0963002228