Tại Tp. Cần Thơ từ ngày 14/12/2019-12/01/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 14/12/2019-12/01/2020

Địa điểm: Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ,Khu liên hợp TDTT, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ,Khu liên hợp TDTT, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ , điện thoại liên hệ: Mr. Phương 0398803900