Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 28/3-26/4/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 28/3-26/4/2020
Địa điểm: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Kim Nguyễn 0913764776.

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 30/5-08/6/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 30/5-08/6/2020
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Mận 0919650789

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 06/6-28/6/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 06/6-28/6/2020
Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. , điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh 0938437979

TB: Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực phía Nam tháng 7-10/2020

Tại Khánh Hòa: từ ngày 11/7-09/8/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 11/7-09/8/2020

Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao Động, số 22 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Nhà Văn hóa Lao Động, số 22 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại liên hệ: ông Trần Đức Hưng 0708329007

Tại Tp. Đồng Nai: từ ngày 12-21/8/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12-21/8/2020
Địa điểm: Đồng Nai.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Đồng Nai, điện thoại liên hệ: Mr. Công 0937004066

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 21-30/8/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 21-30/8/2020

Địa điểm: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Khổng Thị Xuân 0965433639

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 29/8-26/9/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 29/8-26/9/2020

Địa điểm: Số 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Lê Thị Trúc Quỳnh: 0938439979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 26/9-04/10/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 26/9-04/10/2020

Địa điểm: Số Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ông Trịnh Hữu Lộc 0903608689

TB: Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực phía Nam tháng 11-12/2020

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 24/10-14/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 24/10-14/11/2020

Địa điểm: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh: 0938439979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 09-18/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 09-18/11/2020

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao Quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao Quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Mận: 0919650789

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 07-29/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07-29/11/2020

Địa điểm: Số Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ông Trịnh Hữu Lộc 0903608689

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 14/11-13/12/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 14/11-13/12/2020

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Vũ Hồng Yến 0963002228