Tại Đà Nẵng: từ ngày 13/6-12/7/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 13/6-12/7/2020

Địa điểm:Số 239 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 239 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng, điện thoại liên hệ: Ms. Minh Hiền 0935115566

Tại Thừa Thiên Huế: từ ngày 11/7-01/8/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 11/7-01/8/2020
Địa điểm:  Số 1 Hà Huy Tập, Tp. Thừa Thiên Huế .
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 1 Hà Huy Tập, Tp. Thừa Thiên Huế , điện thoại liên hệ:
Bà Lê Thị Trúc Quỳnh 0938439979 .

Tại Khánh Hòa: từ ngày 11/7-09/8/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 11/7-09/8/2020
Địa điểm:  Nhà Văn hóa Lao Động, số 22 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa .
Hồ sơ đăng ký gửi về: Nhà Văn hóa Lao Động, số 22 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa , điện thoại liên hệ: Ông Trần Đức Hưng 0708329007

Tại Đà Nẵng: từ ngày 01-30/8/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 01-30/8/2020
Địa điểm:  Thiên Ân Yoga – 28 Trần Bình Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng .
Hồ sơ đăng ký gửi về:  Thiên Ân Yoga – 28 Trần Bình Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng , điện thoại liên hệ: 0985468099/0914020795