Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Yoga lần thứ 6 tại Vĩnh Phúc

Chương trình Thời sự Vĩnh Phúc đưa tin về Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Yoga lần thứ 6 tại Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Posted by Trung Tâm Hướng Dẫn Phương Pháp YOGA Việt Nam on Wednesday, July 1, 2020