Tại Quảng Ninh: từ ngày 18/7-16/8/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 18/7-16/8/2020

Địa điểm: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, điện thoại liên hệ: 0983462183

Tại Thanh Hóa: từ ngày 15/8-13/9/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 15/8-13/9/2020

Địa điểm: công ty Cổ phần Học viện Yoga Sống Khỏe Việt Nam (Sau tòa CT4, Khu Chung Cư Phú Sơn, Phú Chung, Phú Sơn, Thanh Hóa)
Hồ sơ đăng ký gửi về: công ty Cổ phần Học viện Yoga Sống Khỏe Việt Nam (Sau tòa CT4, Khu Chung Cư Phú Sơn, Phú Chung, Phú Sơn, Thanh Hóa), điện thoại liên hệ: Bà Vũ Hồng Yến 0963002228

Tại Hà Nội: từ ngày 10/10-08/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 10/10-08/11/2020

Địa điểm: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh: 0888 52 55 66

Tại Hà Nội: từ ngày 19/12/2020-23/01/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 19/12/2020-23/01/2021

Địa điểm: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh: 0888 52 55 66