Tại Tp. Đồng Nai: từ ngày 12-21/8/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12-21/8/2020
Địa điểm: Đồng Nai.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Đồng Nai, điện thoại liên hệ: Mr. Công 0937004066

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 21-30/8/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 21-30/8/2020

Địa điểm:270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Khổng Thị Xuân 0965433639

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 29/8-26/9/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 29/8-26/9/2020

Địa điểm:Số 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Lê Thị Trúc Quỳnh: 0938439979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 26/9-04/10/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 26/9-04/10/2020

Địa điểm:Số Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ông Trịnh Hữu Lộc 0903608689