Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 21-30/8/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 21-30/8
Địa điểm: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. , điện thoại liên hệ: Bà Khổng Thị Xuân 0965433639 .

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 29/8-26/9/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 29/8-26/9/2020
Địa điểm:  Số 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh .
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh 0938439979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 26/9-04/10/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 26/9-04/10/2020
Địa điểm:  Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh .
Hồ sơ đăng ký gửi về:  Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại liên hệ: 0903608689

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 07-29/11/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07-29/11/2020
Địa điểm:  Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh .
Hồ sơ đăng ký gửi về:  Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại liên hệ: 0903608689


Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 09-18/11/2020
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 09-18/11/2020
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh , điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Mận 0919650789