Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 24/10-14/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 24/10-14/11/2020

Địa điểm:Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh: 0938439979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 09-18/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 09-18/11/2020

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao Quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao Quận Tân Phú, số 123 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Mận: 0919650789

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 07-29/11/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07-29/11/2020

Địa điểm: Số Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ông Trịnh Hữu Lộc 0903608689

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 14/11-13/12/2020

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 14/11-13/12/2020

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Vũ Hồng Yến 0963002228