Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /var/www/vhosts/vyf.org.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5049
TB: Mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực phía Nam tháng 01/2021 | Liên đoàn Yoga Việt Nam

Tại Ninh Thuận: từ ngày 12/12/2020-10/01/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12/12/2020-10/01/2021

Địa điểm:80/15 Quang Trung, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 80/15 Quang Trung, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, điện thoại liên hệ: ông Đỗ Quốc Hoàng 0977172928

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 28/12/2020-06/01/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 28/12/2020-06/10/2021

Địa điểm: số 611/15 đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hồ sơ đăng ký gửi về: số 611/15 đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Nga 0986230698

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 05/01-14/01/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 05/01-14/01/2021

Địa điểm:Số 26 Hưng Phước 2, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 26 Hưng Phước 2, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Ngọc Hạnh: 0911949449

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 14/01-23/01/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 14/01-23/01/2021

Địa điểm:Số 158/2 đường Dương Văn Dương, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 158/2 đường Dương Văn Dương, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Khổng Thị Xuân 0965433639