Tại Khánh Hòa: từ ngày 27/2-28/3/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 27/02-28/3/2021
Địa điểm: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại liên hệ: Ông Trần Đức Hưng 0708329007

Tại Phú Yên: từ ngày 14-23/3/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 14-23/3/2021
Địa điểm: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Công ty Cổ phần Học viện Yoga trị liệu Việt Ấn, điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Quân 0973157222