Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /var/www/vhosts/vyf.org.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5049
TB: Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực miền Trung Tây Nguyên tháng T3-4/2021 | Liên đoàn Yoga Việt Nam

Tại Khánh Hòa: từ ngày 27/2-28/3/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 27/02-28/3/2021
Địa điểm: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại liên hệ: Ông Trần Đức Hưng 0708329007

Tại Phú Yên: từ ngày 14-23/3/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 14-23/3/2021
Địa điểm: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Công ty Cổ phần Học viện Yoga trị liệu Việt Ấn, điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Quân 0973157222