Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 10/4-02/5/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 10/4-02/5/2021
Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Lê Thị Trúc Quỳnh 0938437979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 17/4-16/5/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 17/4-16/5/2021
Địa điểm: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Q3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Kim Nguyễn 0913764776