Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 10/4-02/5/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 10/4-02/5/2021
Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Lê Thị Trúc Quỳnh 0938437979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 17/4-16/5/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 17/4-16/5/2021
Địa điểm: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Q3, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Kim Nguyễn 0913764776

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 08-16/5/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 08-16/5/2021
Địa điểm: Số 2 Phổ Quang, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 2 Phổ Quang, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Mận 0919650789

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 07-23/5/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 07-23/5/2021
Địa điểm: Số 639 Nguyễn Trãi, P11, Q5, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Q5, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ông Trịnh Hữu Lộc 0903608689