Tại Đồng Nai: từ ngày 20-29/6/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 20-29/6/2021
Địa điểm: Số 5 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 5 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Ánh Hà 0946782789

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 12/6-04/7/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12/6-04/7/2021
Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Lê Thị Trúc Quỳnh 0938439979

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 30/7-08/8/2021
Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 30/7-08/8/2021
Địa điểm: Số 10, Phường Cát Lai, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 10, Phường Cát Lai, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Bà Vũ Hồng Yến 0963002228