Tại Tp. Hồ Chí Minh từ 02-31/10/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 02-31/10/2021

Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q2, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Quỳnh 0938437979.           

Tại Hà Nội từ 15-24/10/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 15-24/10/2021

Địa điểm: Học viện Yoga Sống Khỏe, số 325 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Học viện Yoga Sống Khỏe, số 325 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Ms. Yến 0963002228.