Tại Hà Nội từ 13/11-11/12/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 13/11-11/12/2021

Địa điểm: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hồ sơ đăng ký gửi về: 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Mr. Minh 0936657555

  

Tại Hà Nội từ 03/12-26/12/2021

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày T7, CN từ ngày 03/12-26/12/2021

Địa điểm: Học viện Yoga Sống Khỏe, số 325 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Học viện Yoga Sống Khỏe, số 325 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Ms. Yến 0963002228.