Ngày 28 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Yoga Việt Nam nhiệm kỳ II (2021-2026) đến tham dự Đại hội có Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Uỷ ban Olympic Việt Nam cùng 90 Đại biểu chính thức trên cả nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại Đại hội sau khi đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I (2016-2021) và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ II (2021-2026), các đại biểu đã tiến hành biểu quyết và thống nhất bầu ra danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

Một số hình ảnh tại Đại hội Liên đoàn Yoga Việt Nam nhiệm kỳ II (2021-2026)