Tại Tp. Hồ Chí Minh từ 05//11-03/12/2022

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 05/11-03/12/2022

Địa điểm: Số 607 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 607 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: Ms. Xuân 0965433639

Tại Hà Nội từ 12/11-11/12/2022

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12/11-11/12/2022

Địa điểm: Trung tâm Hương Anh Fitness&Yoga số 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Hương Anh Fitness&Yoga số 149A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại liên hệ: Ms. Hương 0915170789