TB: Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga T11-T12/2022

Tại Tp. Hồ Chí Minh từ 05//11-03/12/2022 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 05/11-03/12/2022 Địa điểm: Số 607 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 607 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, điện...