Ngày Quốc tế Yoga 21/6: Góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Yoga là một phương pháp rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe, phát triển cân đối và hài hòa cả về cơ thể, tinh thần và xã hội. Yoga ra đời từ rất lâu, trải qua hàng nghìn năm phát triển đã được truyền bá khắp thế giới, ở hầu hết các quốc gia. Nhiều dân tộc trên thế...