TB: Mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực phía Nam tháng 01/2021

Tại Ninh Thuận: từ ngày 12/12/2020-10/01/2021 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12/12/2020-10/01/2021 Địa điểm:80/15 Quang Trung, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Hồ sơ đăng ký gửi về: 80/15 Quang Trung, Thành phố Phan Rang –...

TB: mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực Tp. HCM tháng 10-11.2020

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 24/10-14/11/2020 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 24/10-14/11/2020 Địa điểm:Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh,...