In Buôn Ma Thuột: 12/4-21/4/2019

Duration: 8h30-16h30 Saturdays and Sundays from  12/4-21/4/2019

Venue: 40 Hùng Vương, P Tự An, Tp. Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk.

Contact: 40 Hùng Vương, P Tự An, Tp. Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

Ms. Khổng Thị Xuân 0965433639

In Buôn Ma Thuột: 19/4-28/4/2019

Duration: 8h30-16h30 Saturdays and Sundays from  19/4-28/4/2019

Venue: 49 Trần Quang Khải, Tp. Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk.

Contact: 49 Trần Quang Khải, Tp. Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk

Ms. Lê Thị Trúc Quỳnh: 0938439979

In Quang Ngai: 08/5-17/5/2019

Duration: 8h30-16h30 Saturdays and Sundays from  08/5-17/5/2019

Venue: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, số 105 Hùng Vương, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi. 

Contact: Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam, 36 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội, sđt 0242.2380666 và số 105 Hùng Vương, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi

Mr. Nguyễn Văn Phương  0908361989