TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN “GIỚI THIỆU VỀ YOGA SUTRA CỦA PATANJALI”

TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN “GIỚI THIỆU VỀ YOGA SUTRA CỦA PATANJALI”

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập nước Công Hòa Ấn Độ và Ngày Quốc tế Yoga 2021, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Hà Nội tổ chức buổi trò chuyện trực tuyến “Giới thiệu về Yoga Sutra của Patanjali”. Diễn giả: 1. Tiến sỹ G.B. Harisha, Tác gia &...