Hội viên cá nhân

Thủ tục để trở thành Hội viên

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn;

– 01 bản CMND/CCCD photo, 2 ảnh 3,5×4,5.

Lệ phí hội viên cá nhân:

+ Lệ phí gia nhập: 1,000,000 vnđ

+ Lệ phí thường niên: 500,000 vnđ

Hội phí chuyển vào STK: 0011004358868, Liên đoàn Yoga Việt Nam, ngân hàng Vietcombank chi nhánh giao dịch Ba Đình, Hà Nội (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: nộp phí gia nhập hoặc phí thường niên của cá nhân).

Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Email: Liendoanyogavietnam@gmail.com

Điện thoại: 0243-7337509; 0389713060

Mẫu đơn và bản cam kết xin gia nhập Hội viên cá nhân: