Hội viên tổ chức

Thủ tục để trở thành hội viên

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức tham gia Liên đoàn;

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn.

Lệ phí hội viên tổ chức:

+ Lệ phí gia nhập: 5,000,000 vnđ

+ Lệ phí thường niên: 3,000,000 vnđ

Hội phí chuyển vào STK: 0011004358868, Liên đoàn Yoga Việt Nam, ngân hàng Vietcombank chi nhánh giao dịch Ba Đình, Hà Nội (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: nộp phí gia nhập hoặc phí thường niên của tổ chức).

Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Email: Liendoanyogavietnam@gmail.com

Điện thoại: 0243-7337509; 0389713060

  Mẫu đơn và bản cam kết xin gia nhập Hội viên tổ chức: