TB: Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực miền Trung Tây Nguyên tháng T3-4/2021

Tại Khánh Hòa: từ ngày 27/2-28/3/2021Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 27/02-28/3/2021Địa điểm: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 33 Phước Long, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại liên...