TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV yoga Khu vực Tp. Hồ Chí Minh tháng 10, 11,12 năm 2019

Tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 18/10-13/11/2019 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày  từ ngày 18/10-13/11/2019 Địa điểm: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Hồ sơ đăng ký gửi về: 284 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ...