TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực Tp. HCM tháng 7-10.2020

Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 21-30/8/2020Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 21-30/8Địa điểm: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.Hồ sơ đăng ký gửi về: 270 đường số 1A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. , điện...