Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
928 lượt xem

Hồ sơ gia nhập LĐ Yoga Việt Nam

Hồ sơ gia nhập Liên đoàn Yoga Việt Nam gồm có:

a) Đối với hội viên tổ chức:

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức tham gia Liên đoàn;

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn.

b) Đối với hội viên cá nhân:

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn;

– 01 bản CMND photo, 2 ảnh 3,5×4,5.

Lệ phí hội viên tổ chức:

+ Lệ phí gia nhập: 5,000,000 vnđ

+ Lệ phí thường niên: 3,000,000 vnđ

Lệ phí hội viên cá nhân:

+ Lệ phí gia nhập: 1,000,000 vnđ

+ Lệ phí thường niên: 500,000 vnđ

Hội phí chuyển vào STK: 0011004358868, Liên đoàn Yoga Việt Nam, ngân hàng Vietcombank chi nhánh giao dịch Ba Đình, Hà Nội (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: nộp phí gia nhập hoặc phí thường niên của tổ chức/cá nhân).

Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Email: Liendoanyogavietnam@gmail.com

Điện thoại: 0243-7337509; 0982758188; 0389713060

Mẫu đơn cho tổ chức:

Bài viết cùng chủ đề: